imagesİslam’ın ikinci şartı olan namaz müslüman,buluğa ermiş ve akıllı olan her erkek ve kadın üzerine farz kılınmıştır.Cenab’ı Hak,her Müslüman’a Kur’an-ı Kerim’in ellibeş yerinde yalnız namazla,otuzüç yerinde de zekatla beraber namazı emretmiştir.

 

Fahr-i Kainat efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem:

‘Kıyamet gününde kulun en evvel sorguya çekileceği şey namazdır,’ buyurarak namazın hesabını tam verenlerin diğer hesaplarının da kolay olacağını,namazın hesabını vermekte zorlananların diğer hesaplarında da zorlanacağını bildirmiştir.

Müslüman anne ve babaların Hz Allah’ın birer emaneti olan evlatlarına namaz ibadetini öğretmeleri birinci gayeleri olmalıdır.Çocuklarımızın manevi terbiyelerini alabilmeleri için öncelikle bizim çocuklarımıza yap dediğimiz şeyleri yapıyor olmamız germektedir.Kişiler üzerinde tesirli olmanın birinci şartı başkasına yap diye söylediklerimizi evvela kendimizin yapıyor olmasıdır.
Her türlü hayasızlığın adı özgürlük oldu.Gözümüzü,gönlümüzü,ruhumuzu korumak ve helal dairede yaşayabilmek için müslüman anne ve babalar olarak hayranlık uyandıracak bir gayret ile çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmeliyiz.Hepimiz namaz kılmanın farz olduğunu biliyoruz ama bildiğimiz halde namaz vakti geldiğinde işlerimizi bir tarafa bırakıpta Hz Allah’ın huzuruna çıkamıyoruz. Neden?

Çünküdini meseleler faydaları ve zararları noktasında ne kadar anlatılırsa anlatılsın sonuçta kulluk şuuru olmayan bir şahsı kötü alışkanlıklardan mutlak manada uzak tutmanın imkanı yoktur. O halde bizler o şuuru oluşturabilmek için daha çocuk dünyaya gelmeden evvel olağanüstü bir hazırlık içinde olmalıyız.

Günah bir pas bir leke bir kirdir.Bir haramı terk etmek yüzlerce nafilenin yapılmasından daha kıymetli ve ehemmiyetlidir.

Anne ve babalar her türlü kirden, lekeden uzak durup hayatını Kur-an ve Sünnet dairesinde yaşamaya adamalı ve çocuklarını da bu minval üzere hayata hazırlamalıdır.Hayatımızın merkezine namaz ibadetini koymalıyız.

Abdullah bin Ömer (r.anhümâ): “Namaz kılmaktan yay gibi, oruç tutmaktan çöp gibi kalsanız da, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmazsanız, Allah o ibadetleri kabul etmez.” buyurmuşlardır.

Kulluk şuuru oluşturmanın birinci şartı haram ve şüpheli olan her şeyden kaçınmaktır.Hem aile olarak bizler hem çocuklarımızın haram yiyip yemediğine şüpheli şeylerden kaçınıp kaçınmadığını saniye saniye kontrol etmeli o bilinci oluşturmalıyız.
Birinci şartı yerine getirenler çocuklarına daha kolay kulluk şuuru verebilir.Kulluk şuuru olan bir birey için doğru öğretim metotları kullanılarak NAMAZ başta olmak üzere bütün ibadetler kolaylıkla öğretilir.Çocuklara namaz ibadetinin sevdirilmesi ve öğretilmesi için anne ve babalara çok önemli görevler düşmektedir.

Peygamber Efendimiz (sav), anne babaların bu yükümlülüğüne işaret ederek şöyle buyuruyor: “çocuk yedi yaşına gelince namazı emredin. On yaşına gelince (gerekirse) namaz hususunda dövün” [Ebu Davud]

Anne ve baba her türü meşakkate katlanıp çocuğuna namazı sevdirme ve öğretme yükümlülüğünü yerine getirmelidir.

Çoçuklarımıza namazı nasıl sevdirebiliriz?

1-Aile helal yemeli,haramlardan ve şüpheli olan her şeyden kaçınmalıdır. Haram lezzetler insan ruhu uzerinde tahripkardırlar.
2-Anne-baba daha çocuğunu dünyaya getirmeden evvel samimiyetle namaz ibadetini yerine getiriyor olmalıdır. Bir farz bir vacip söz konusu degilse niye kalbimin bozulacağı bir yere gideyim niçin gönlümü yaralayacak sahnelere bakayım neden sayfalar dolusu çer çöple ruhumu bulandırayım demelidir.
3-Çocukta kulluk şuurunun oluşması için 7 yaşına gelinceye kadar manevi hisleri harekete geçirecek bazı şeyler okumalı ve dinletmelidir.Çocuk anne ve babası ile beraber namaz kılınan ortamlarda bulunmalı ve çocuğun namaza olan merak duygusu iyice kamçılanmalıdır.
4-Namazı kılmaya zorlamadan,soğutmadan teşvik etmeli şefkat ve sevgiyle namazı anlatmalı.
5-Yedi yaşına geldiğinde yine güzel bir lisan ile Peygamber efendimizin Hadisini anlatıp sonra çocukla beraber gidip kendine ait seccade,takke ve tesbih satın almalıdır.
6-Allah’ın emri olan Namaz ibadetini yerine getirdiği için çocuğumuzu zaman zaman tebrik edip onunla övünmeliyiz.
7-Çocuklarımız ile beraber camilere gidip namazı cemaat ile kılmalı evde kılınıyorsa yine bir cemaat oluşturup namazı beraber kılmalıdır.
8-Namaz ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklar temin etmeli ve herkesin ulaşacağı yerde bulundurmalıdır.
9-Evimizin duvarlarına Namaz kılmanın önemini bize hatırlatan bir kaç yazı asmalı ki gördükçe namaz aklımıza gelsin.
10-Namaz saatlerini takip edeceği takvim mutlaka bulundurulmalıdır.
11-Çocukları küçük yaştan itibaren dini konularda uzman kişilerle beraber eğitmelidir.Dini eğitimlerin yapıldığı yerlerden uzak tutmamalıdır. Bir şeyi bilmeyenin başkasına öğretmesi, o şeyin bilincine ulaşamamış kimsenin başkasını bilinçlendirmesi söz konusu olamaz.
12-Namaza alıştırmada ki yedi yaş öncesi dönem,yedi-on yaş arası dönem ve on yaş ve sonrası dönemdeki yaklaşımlarımızı doğru belirlemeliyiz.Biz elimizden geleni yaptıktan sonra hidayet boyutu Hz Allah’ın takdirindedir.
Çocuklar namazın vaktini iyi aşılamak gerekiyor çünkü namaz vaktini kendisi takip etmeyen bireylerde fazla namaz şuuru olmuyor.Çocuklara hep biz hatırlattığımız için tek başına kaldığında namaz vakti geldiği halde bir hareketlilik olmuyor.Vakit geldiğinde kendi başına namaz kılan bir çocuk namazın hakikatını az çok anlamıştır diyebiliriz.

Namaz bir müslüman için olmaz ise olmazdır.Allah’a en yakın olduğumuz andır.Dinimizin direği gözümüzün nurudur.Namaz manevi kirlerden arınmaktır.Namaz insanı hayasızlıktan alıkoyan bir bariyerdir.Hayra ve Hakka yöneliştir.Namaz kurtuluştur,felaha erişmektir.Nimetlere şükürdür.Namaz cennetin anhtarıdır kurtuluş için sapasağlam bir iptir.Namaz edeptir,teslimeyettir.Namaz sevgidir,muhabbettir.Namaz sabırdır,tahammüldür,azimdir.Namaz DÜNYA VE AHİRET SAADETİDİR.

Peygamber efendimiz;
“İyi niyet ve güzel gayret varsa onun tamamlayıcısı Hz Allah’tır.”buyurmuştur.

 

Bir Sonraki Yazı: Sınıf Yönetiminde Üç Altın Kural