Öğrclass managementetmek tecrübe,bilgi ve sabır gerektiren meşakkatli bir iştir.

Çocuklarla çalışmak çok eğlencelidir ama bazen birazcık bunaltıcı olabilir.Bunaltıcı olmasının temel sebebi ise sınıf ortamında tam bir öğretme gerçekleştirememekten kaynaklanır.Öğretmen ders anlatmaya başladığında sınıfta konuşan,koşturan,ilginç sesler çıkaran çocuklar hem ders dinleyenin hem de ders anlatının sinirlerini alt üst etmeye yeter.Programlarına zamanında gelmeyen,izinsiz hareket eden,söz dinlemeyen öğrencilerin bulunduğu bir sınıf ortamında ders yapmak her zaman zordur ve fazladan enerji harcamayı gerektirir.

Öğretmenlik mesleğinde nitelikli bir iletişim becerisine sahip bir öğretmen çocuklara esaslı katkılarda bulunur.

Verimli bir eğitim ancak etkili bir sınıf yönetimiyle mümkün olur.Etkili sınıf yönetimi ise çocuğun davranışlarını belirleyecek sınırlar ve kurallar koyarak oluşturulabilinir.Kurallar belirsizliği ortadan kaldırıyorsa,sınıfta bir güven ortamı sağlıyorsa ancak o zaman etkili olur.Sınırlar ve kurallar zamanla bireylerde otokontrol mekanizmasını harekete geçirir.Kendi kendini kontrol edebilen bireyler ise daha disiplinli ve başarılılı olurlar.

Arandığı zaman etkili sınıf yönetimine dair yazılan faydalı bir çok tavsiyeye ulaşmak mümkün.Onlardan ilki ve belkide en önemlisi hemen sınıf kuralları oluşturmak ve istiktarlı bir şekilde oluşturulan kuralları uygulamak.Üzerinde çokça durulması gereken başka bir konu ise öğretmenlerin kendi davranışlarını kontrol etmesi.

Öğretmenler öğrencilerinden kendi davranışlarının yansımalarını görürler.Bu yüzden;öğretmen kendi tavırlarının çocukların davranışlarını etkilediğinin farkında olmalıdır.

Üç Altın Kural

1-Yazılı ve sözlü olarak ifade edilen kuralların uygulanması
Sınıf yönetiminde kuralların açık ve anlaşılır olması çok önemlidir.25 maddeden oluşan kurallarınız varsa başarılı olmayı beklemeyin.Kurallar az,öz ve anlaşılır olmalı ki akılda kalıcı olsun.Açık ve anlaşılır şekilde hazırlanmış en fazla beş ya da altı kuralla bilgi,beceri ve tecrübenizi kullanarak bir sınıfı yönetebilirsiniz.

2-İzin
İzin almak bir nezakkettir,saygıdır.İzin almadan kendi başına hareket eden öğrenciler sınıfta dikkat dağıtırlar,öğretmene olan güveni zedelerler.İzin almak yazılı bir kural olursa daha etkili olur. İzin kavramını çocuklara aşılamak davranışı o an yaptırmaya yönelik değil davranışı geliştirmeye yönelik bir adımdır.

3.Zaman

Zaman çok değerli bir sermayedir.Otokontrol mekanizması gelişmiş bir birey saat kaçta nerde olması gerektiğini takip eder.Program saatleri belli olan öğrenci koyulan zaman kuralını takip edecektir.Zaman sorumluluktur.Zamana riayet edenlerin sorumluluk duygusu gelişir.İnisiyatif alma kabiliyetleri artar.

“Çocukların geleceklerini havuç ve sopalarla yalnız dışsal motive ediciler kullanarak inşa etmek yerine iç motivasyonlarını harekete geçirip sorumluluk ve vicdan duygusu kazandırarak yetiştirmeliyiz.”

Bir Sonraki Yazı: Eğiticinin Eğitilmesi